Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


mi a hatalom? elvi nyilatkozat

2014.05.28

MI A HATALOM ?

A HATALÓM az, ami képessé teszi a gondolkozó emberiséget arra, hogy kontrolálja az. anyagokat és ugyanakkor kontroláljon más ember csoportokat, valamint az alsóbbrendű állatokat is.

A HATALOM akasztja fel az elitélteket az akasztófára és ki­ragadja a szervezett munkást családja köréből, hogy börtönbe ves­se; csupán azért, mert hü volt osztályához.

A HATALOM képesítette a cárt arra, hogy ezreket küldjön Szibériába és a HATALOM húzta le ugyanazt a cárt a trónjáról és elpusztította családjával együtt.

A.HATALOM tűnik fel csudálatos erővel a földrengésben, az árvíz özönlésénél.

A HATALOM jelentkezik:a jótékony és éltető napsugárban.

HATALOMRA volt szükség a. felhőkarcolók építésénél a rettenő építkezésekhez, amelyek a folyók felett összekötik a partokat a vasutak részére.

HATALOM kellett arra, hogy átfúrják a  hegyeket a vasúti alagutaknak, hogy megrövidítsék az utat, és HATALOM kellett óriási öntöző gátak építésére.

A HATALOM TESZ ALKOTÓKÉPESSÉ.

Egy embernek csak egy emberi hatalma van. Ketten együttdolgozva, két ember hatalmát képezzük, ami együttműködve sokkal nagyobb, mint két külön-külön dolgozó ember  hatalma. .Tiz ember egységes terv alapján együttdolgozva sokkal több hatalommal bír, mint tíz ember, akik külön-külön  dolgoznak,  egymástól elszigetelten.

A mozdony hatalmas gépezet. Mégis, hogyha mindegyik ke­rék, tengely és szelep nem működik együtt, egységesen, — hasz­navehetetlen. Mindegyik csavar és mindegyik alkatrész azért lett összeállítva, hogy együttműködjön. Szervezetten függnek össze: kis részekből, EGY NAGY SZERVEZETT GÉPEZETBEN. EZ A HATALOM.

Egyik embernek is van egy kis ereje, a másik embernek is van egy kis ereje. Minden munkásnak van egy kis ereje.  A munkáltató osztály veszi el a mi erőnket, HATALMUNKAT, egy keveset mindig egyszerre, de valamennyien összetartva a HATALOM EGY NAGY UNIONJÁT alkothatjuk meg.

EZ A HATALOM URALJA A VILÁGOT MÁMA.

Ez az ön hatalma és a mi hatalmunk, amit átengedve a munkáltatóknak, lehetővé tesszük, hogy  testünket-lelkünket kontro­lálják.

A kapitalista osztály dolgoztat minket, amikor akar és kidobnak a munkából, amikor nekik tetszik, kiéheztetésre ítélve.

A HATALOM képesíti őket annak meghatározására, hogy milyen munkabéreket fizessenek. A HATALOM teszi lehetővé, hogy tetszésük szerint vegyenek fel dolgozni és küldjenek el.

DE A MUNKÁSOKNAK SOKKAL NAGYOBB HATALMUK VAN ENNÉL.

A munkáltatóknak csak az a HATALMUK, amit mi adunk nekik. A munkások adnak nekik minden hatalmat. Ti adtok nekik minden HATLMAT, amivel bírnak!   Ha Ti ezt a  HATALMAT magatoknak tartjátok meg, akkor az ők HATALMUK megszűnik létezni.

De ezt nem csinálhatjátok meg egyedül. Nektek szerveznetek kell HATALMATOKAT.

A LEGNAGYOBB HATALOM A VILÁGON A SZERVEZETT MUNKAERŐ.

TE meg én, a többi munkással együtt birtokoljuk ezt a HATALMAT. Hadd szervezzük hát meg együtt, közös erővel. Ti is munkások vagytok, mi is munkások vagyunk. Negyven millió van belőlünk ebben az országban; szervezkedjünk tehát együttesen, mint a mozdony kis részei és alkossunk egy nagy szervezetet; A MUNKAERŐNEK, A MUNKÁSOSZTÁLY HATALMÁNAK SZERVEZETÉT.

Ti is, mi is a munkánkra vagyunk utalva a megélhetésért. Egyénenként képtelenek vagyunk megakadályozni a munkáltatót abban, hogy kidobjon a munkából minket. Mint egyének nem bírjuk megvédelmezni a családunkat a nyomortól, amikor a munkáltatók lezárják a gyárakat.

De mint szervezett munkásosztály, mi hatalmasabbak volnánk, mint a bőszök és mi képesek volnánk a gyárakat üzemben tartani, hogy az élet javaival ellássuk magunkat.

A SZERVEZETT MUNKÁSSÁG SZERVEZTE MEG MINDIG AZT, AMI ÉRDEMES DOLOG VAN RÉSZÜNKRE MÁMA. Az IWW lumbermunkások megszerezték a nyolcórai munkaidőt SZERVEZETT HATALMUKKAL. Az építőmunkások kapják a legjobb munkabéreket, mert SZAKSZERVEZETÜK A LEGERŐSEBB. A legjobb szervezetnek van mindig a legtöbb HATALMA.

Ha akarjátok ezt a HATALMAT, szervezkednetek kell!

Ha a legtöbb hatalmat akarjátok, akkor abban a szervezetben kell szervezkedjetek, amelyik a legtöbb munkást hozza, egyben a leghatásosabb unionizmus alapján.  A SZERVEZKEDÉS AD HATALMAT, AZ EGYESÜLÉS AD ERŐT, MINÉL NAGYOBB AZ UNION, ANNÁL HATALMASABB AZ EREJE.

IDEJE, HOGY TE MEG ÉN, S A TÖBBI, MEGVONJUK ERŐNKET A KAPITALISTA OSZTÁLYTÓL ÉS SZERVEZKEDJÜNK EGYÜTT A SAJÁT JÓLÉTÜNKBEN.

Össze kell jöjjünk a MUNKÁSOK EGY NAGY SZERVEZETÉBEN, hogy véget vessünk mindenfajta kapitalista kizsákmányolásnak. A munkáltatók rettegnek attól a naptól, amikor a munkások együtt fognak szervezkedni az EGY NAGY SZERVEZETBEN, a ONE BIG UNIONBA. Tudják, hogy ha a munkások összetartanak, nem bírják többet megrabolni őket.

Milliókat fognak költeni arra, hogy tönkretegyék az IWW-t, mert tudják, hogy nekünk van a szervezetünk a munkásosztály megszervezésére és amikor egyszer megszervezve lesznek a munkások, akkor már nem élhetnek többé a MI munkaerőnkön.

Tudják, hogy nem rabolhatják meg a szervezett munkásosztályt. Tudják azt is, hogy ha nem rabolhatják többet a munkásokat, akkor dolgozniuk kell a megélhetésért, mint nekünk. Azért harcolnak ellenünk olyan nagyon keményen.

Munkástársak, gondolják meg a dolgot. Hadd lássuk: nem-e értünk egyet abban, hogy nekünk munkásoknak jogunk van ahhoz, amit munkánkkal termelünk.

Aki egyetért velünk, üljön le és írjon nekünk mindjárt irodalomért, amelyben megmagyarázzuk, hogy mit kell tennie azért, hogy az élet javaiból többet szerezzen meg maga részére. Megmutatjuk, hogy a világ legtökéletesebb munkásszervezete hogyan akarja megszüntetni a nyomor és szenvedés minden fajtáját, és hogyan akar egy olyan új társadalmat építeni fel, amelyben nem lesz munkanélküliség és ínség; valamint ismeretlen lesz az ipari betegség és a nyomor.

Sokféle nyelven van könyvünk. Írjon a saját anyanyelvén, amit a legjobban ért. NE FELEDJE EL, HOGY AKI TÉTOVÁZIK, AZ VESZÍT.

Írjon halasztás nélkül, ezen röpirat olvasása után az alábbi címre:

GENERAL RECRUITING UNION 3333, BELMONT AVE. CHICAGO, ILL.

ELVI NYILATKOZAT

A MUNKÁSOSZTÁLY és a munkáltató osztály között semmi közösség nincsen. Nem lehet béke mindaddig, amíg éhség és nélkülözés található a dolgozó emberek milliói között, s az élet összes javait ama kevesek bírják, akikből a munkáltató osztály áll.

E KÉT OSZTÁLY között küzdelemnek kell folynia mindaddig, míg a világ munkásai, mint osztály szervezkednek – birtokukba veszik a földet, a termelő eszközöket és megszűntetik a bérrendszert.

ÚGY TALÁLJUK, hogy az iparok igazgatásának mind kevesebb és kevesebb kezekbeni összpontosulása a szakszervezeteket (trade unions) képtelenné teszi arra, hogy a munkáltató osztály egyre növekvő hatalmával felvegyék a küzdelmet. A szakszervezetek olyan állapotokat ápolnak, mely lehetővé teszi, hogy a munkások egyik csoportját az ugyanazon elősegítik, hogy bérharcok esetén egymást verik le. A szakiparban dolgozó másik csoport ellen uszítsák, s ezáltal szervezetek segítenek a munkáltató osztálynak a munkásokba beoltani ama tévhitet, hogy a munkáltatókkal közös érdekeik vannak.

E SZOMORÚ állapotokat megváltoztatni és a munkásosztály érdekeit megóvni csakis olyképp felépített szervezettel lehet, melynek minden egy iparban – vagy ha kell valamennyi iparban – dolgozó tagjai beszüntessék a munkát, bármikor, ha sztrájk vagy kizárás van annak valamelyik osztályában, így az eggyen esett sérelmet az összesség sérelmének tekinti.

E MARADI jelszó helyett: „Tisztességes napibért tisztességes napi munkáért.” Ezt a forradalmi jelszót írjuk a zászlóinkra:”Le a bérrendszerrel!”

A MUNKÁSOSZTÁLY történelmi hivatása, hogy megszüntesse a bérrendszert. A termelő hadsereget nemcsak a tőkésekkel való mindennapi harcra kell szervezni, hanem arra is, hogy folytassa a termelést akkor, amikor a bérrendszer már elpusztult. Az ipari szervezkedéssel az új társadalom szerkezetét építjük a régi társadalom keretein belül.