Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


új függetlenségi nyilatkozat

2012.05.27

ÚJ FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT

 

Amikor az emberi fejlődés során a fennálló intézmények alkalmatlannak bizonyulnak az ember szükségleteinek kielégítésére, amikor csak az emberiség leigázására, kirablására, elnyomására szolgálnak, az embereknek örökké joguk lesz fellázadni és megdönteni ezeket az intézményeket.

A puszta tények, hogy ezeket az erőket – élettel, szabadsággal és boldogsággal ellentéteseket – törvényi jogszabályok legalizálták, isteni joggal szentesítettek, politikai erővel kikényszerítették, semmi esetre sem igazolják ezeknek az erőknek a létezését.

Ezeket az igazságokat magától értetődőnek tartjuk: hogy minden emberi lény, rasszra, bőrszínre, nemre való tekintet nélkül egyenlő jogokkal születik, hogy az élet asztalánál ugyanolyan mértékben részesüljön a javakból; hogy ahhoz, hogy védje e jogát, gazdasági, társadalmi és politikai szabadságra van szükség; továbbá úgy tartjuk, a kormány létezésének egyetlen oka, hogy speciális kiváltságokat és tulajdonjogokat tartson fenn; behódolásra kényszeríti az embert, és ezzel megfosztja őt méltóságától, önbecsülésétől, életétől.

A tőke és hatalom amerikai királyainak történelme az ismétlődő bűncselekmények, igazságtalanság, elnyomás, gaztettek és visszaélések történelme, melyek mind az egyéni szabadságjogok elfojtására és az emberek kizsákmányolására irányulnak. Egy hatalmas ország, elég gazdag ahhoz, hogy minden gyermekét kényelemmel lássa el, mindenkinek jólétet biztosítson, néhány ember kezében van, míg névtelen milliók vannak kiszolgáltatva a könyörtelen, vagyont halmozó, gátlástalan törvényhozóknak és korrupt politikusoknak. Amerika erős fiai kénytelenek az országban kóborolni, eredménytelenül kutatva kenyerük után, lányaik az utcára kényszerülnek, több ezer gyermeket naponta áldoznak Mammon oltárán. E királyok uralma tartja az emberiséget rabszolgasorban, állandósítja a szegénységet és a betegséget, fenntartja a bűnözést és a korrupciót, megbéklyózza a szabadság szellemét, elfojtja az igazság hangját, és megalázza és elnyomja az emberiséget. Folyamatos háború és öldöklés foglalkoztatja, az országot pusztítva és tönkretéve az ember legszebb és legjobb tulajdonságait; a babonát és a tudatlanságot táplálja, előítéleteket és viszályt szít, az emberek családját izmaeliták táborába fordítja.

Ezért hát mi, a szabadságszerető férfiak és nők, felismerve e helyzet nagy igazságtalanságát és brutalitását, határozottan és nyíltan kinyilatkoztatjuk, hogy minden egyes egyén szabad a saját életéhez, hogy munkaerejének gyümölcsét élvezze; hogy az ember mentesül a tőke és hatalom királyainak fogadott hűség alól; hogy létezésénél fogva szabad hozzáférése van a földhöz és minden termelési eszközhöz, és teljes szabadsága van a törekvéseinek gyümölcséhez; hogy minden egyes egyénnek megkérdőjelezhetetlen és korlátozhatatlan joga van szabad és önkéntes társulásra más szuverén egyénekkel gazdasági, politikai, társadalmi vagy bármi más célból, és hogy ezt elérje, az ember fel kell szabadítsa magát a tulajdon szentsége, az ember-alkotta törvények, az Egyház félelme, a közvélemény gyávasága, a nemzet, rassz, vallás, nem felsőbbrendűségének ostoba arroganciája és az emberi élet korlátolt puritán felfogása alól. És ezen Nyilatkozat támogatására, és az ember egyéni és társadalmi törekvéseinek harmonikus elegyének szilárd támaszával, a szabadság szerelmesei örömmel szentelik megalkuvást nem ismerő odaadásukat, energiájukat és intelligenciájukat, szolidaritásukat és életüket.